Menu

Regulamin promocji “Gwarancja dostawy przed Walentynkami, lub zwrot pieniędzy za dostawę”.

 • 1 [Postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Gwarancja dostawy przed świętami lub zwrot pieniędzy za dostawę” - zwana dalej “promocją”.
 2. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu.
 3. Uczestnikiem zostaje każdy Klient, który dokona zakupu w Sklepie internetowym Organizatora - tj. Sensu.pl w terminie od 08.02.2024 (12:00) do 13.02.2024 (19:00) produktów oznaczonych emblematem “gwarancja dostawy przed świetami” za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie “4”.
 4. Za uczestnika nie uważa się Kupującego którego zakup:
  - zawierał niepoprawne lub niekompletne dane dostawy;
  - zawierał niepoprawne lub niekompletne dane kontaktowe;
  - zawierał również produkty nieoznaczone emblematem "gwarancja dostawy przed świętami"
  - nie został opłacony i przekazany do realizacji w terminie opisanym w § 1, pkt 3 niniejszego regulaminu (poprzez opłacenie rozumie się moment zaksięgowania środków na rachunku Organizatora, co Organizator potwierdza osobną wiadomością email).

 • 2 [Organizator]
 1. Organizatorem promocji jest  SENSU.pl którego właścicielem jest  Jupiter Capital SP.ZO.O. z siedzibą we Krakowie, ul. Wallek Walewskiego 21 - zwany dalej Organizatorem.

 • 3 [Zasady promocji]
 1. W ramach Promocji Organizator zapewnia, że zamówienia złożone zgodnie § 1 pkt 3 i 4 zostaną dostarczone przed Walentynkami tj. do 14.02.2024 do godziny 18:00.
 2. Za dostarczenie zamówienia rozumie się:
  - w przypadku wyboru opcji Paczkomaty -> Dostarczenie zamówienia do wybranego przez Uczestnika paczkomatu odbiorczego, przed terminem opisanym w § 3 pkt 1
  - w przypadku wyboru opcji Kurier -> podjęcie przez firmę Kurierską przynajmniej jednej próby dostarczenia przesyłki, przed terminem opisanym w § 3 pkt 1.
 3. Organizator dokłada wszelkich możliwych starań do zapewnienia dostawy zgodnie z warunkami promocji (np. poprzez usługi dodatkowe w firmach kurierskich, dzielenie dostawy na więcej niż jedną paczkę itd), za co Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.
 4. Jeśli pomimo spełniania warunków z § 3 pkt 1 dostawa zamówienia nie nastąpi w deklarowanym terminie,  Kupującemu przysługuje bonifikata.

4 [Bonifikata]

 1. Kupujący, którego zamówienie nie zostało dostarczone w terminie opisanym w punkcie § 3 pkt 1, a spełnia warunki opisane w § 1 pkt 3 oraz 4 może uzyskać od Organizatora zwrot środków za poniesione koszty przesyłki.
 2. Kupujący, który chce uzyskać zwrot opisany w § 4 pkt 1 wysyła zgłoszenie mailowe na adres: [email protected], w tytule wiadomości podając swój numer zamówienia + “zgłoszenie zwrotu środków za dostawę”, a w jego treści podając preferowany tryb otrzymania Bonifikaty (opisany w § 4, 4). Zgłoszenia przyjmowane są do 29-02-2023r. 
 3. Organizator rozpatruje zgłoszenia w kolejności ich otrzymania w terminie 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania. 
 4. Kupujący określa w zgłoszeniu w jakim trybie chcę otrzymać bonifikatę

w przypadku Opcji Paczkomaty
- zwrot środków przelewem / payu / blik / na kartę (zgodnie z wybraną formą płatności za zamówienie) w wysokości 10.00 zł brutto.
lub
- Kupon rabatowy do wykorzystania w sklepie Organizatora w wysokości 20.00zł brutto.

w przypadku Opcji Kurier
- zwrot środków przelewem / payu / blik / na kartę (zgodnie z wybraną formą płatności za zamówienie) w wysokości 10.00 zł brutto.
lub
- Kupon rabatowy do wykorzystania w sklepie Organizatora w wysokości 20.00zł brutto.

 1. W przypadku jeśli Kupujący nie określi w swoim zgłoszeniu w jaki sposób chce otrzymać bonifikatę, Organizator poprzez wiadomość email spróbuje uzyskać tę informację, jednak w przypadku braku odpowiedzi na wiadomość Organizatora przez 3 dni - Organizator uznaje za domyślny sposób otrzymania bonifikaty kupon rabatowy. 
 2. Bonifikacie nie podlegają dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego, takie jak:
  - usługa pobraniowa (6.00zł)
  - dodatkowe koszty lub usługi związane z cennikiem firmy Kurierskiej (np. opłata za przedłużenie możliwości odbioru paczki z paczkomatu).
 3. Jeśli Kupujący zdecyduje w przyszłości o częściowym lub całościowym zwrocie zamówienia (w wyniku Odstąpienia od umowy, lub w ramach Rękojmi - reklamacji), Organizator odejmie od kwoty zwrotu już zwrócone środki w ramach promocji opisanej w tym regulaminie.
 4. Ww. punkt nie ma zastosowania jeśli Klient jako formę bonifikaty wybierze kupon rabatowy.
 5. Zwrot bonifikaty lub przyznanie kuponu rabatowego (opisany w § 4, 4) następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od rozpatrzenia zgłoszenia. 
 6. Bonifikata dla Klientów którzy korzystają jednocześnie z promocji “darmowa dostawa od 249zł” może zostać zrealizowana tylko poprzez kupon rabatowy (ponieważ koszt dostawy w ich zamówieniu wynosi 0zł).
 7. Organizator może odmówić wydania bonifikaty jeśli Klient
  - naruszy regulamin Promocji “Gwarancja dostawy przed świętami, lub zwrot pieniędzy za dostawę”, lub Regulamin świadczenia usług sklepu www.sensu.pl
  - nie odbierze przesyłki z aktualnym zamówieniem, lub w przeszłości nie odebrał przesyłki z zamówieniem.

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

[email protected]